500 m de protección da costa galega: Valdoviño fica na Galiza?

valdov1.jpg
No concello de Valdoviño, na punta dereita da praia da Frouxeira estase a construir unha urbanización á beira do mar con 69 chalés e un hotel, promovido por "CONSTRUCCIONES RÍAS GALLEGAS, S.A." e asumido pola administración local e autonómica. A parcela linda coa zona Ramsar e ZEPA, e inclúese na súa totalidade no LIC Costa Ártabra, parte da Rede Natura 2000. De que valen as proteccións ambientais, urbanísticas, de Costas e patrimoniais (afecta ao Castro da Frouxeira) se logo ninguén as respecta?
A existencia de hábitats catalogados como prioritarios (recoñecido pola administración galega) implica que “só para fins relacionados coa saúde humana e a seguridade pública se podan executar alteracións do contorno, ou por imperioso interese público logo de consultar á Comisión Europea” (Directiva 92/43/CEE, relativa á protección dos hábitats naturais e das especies de flora e fauna silvestres e Real Decreto 1997/1995). Esta consulta á Comisión Europea non se executou.
 
Demandamos, maís unha vez, que a Consellaría de M.A. exerza as súas responsabilidades e poña fin a este despropósito. Polo feito de lindar con zonas Zepa e Ramsar cómpre avaliar o impacto ambiental que tal concentración humana produciría. Esta necesidade foi recoñecida pola propia Consellaría de M.A. máis posteriormente anulouna cun suprendente informe no que asume consideracións como esta: “se puede observar su total inclusión en un ámbito de características urbanas; tanto por la edificación de la práctica totalidad de las parcelas próximas, como por su disposición rodeándola totalmente”. Unha simple ollada á parcela permite desbotar totalmente este argumento.
valdov2tn.jpg
 
Existen actualmente na parcela unhas enormes gabias (denunciadas por ADEGA xa en agosto do 2006) que non se poden corresponder co permiso dado desde o concello para obras de urbanización. Como non foran autorizadas, a Consellaría de Política Territorial ten que obrigar a repoñer a parcela ás súas anteriores características sen admitir que as pretendan facer pasar por un posterior estudo arqueolóxico de dimensións desproporcionadas (até 84 m).
 valdov5.jpg
Asemade, a licenza para o proxecto de urbanización (U.A. 2 na Saiña – Valdoviño), ten un prazo de execución das obras de 1 ano, como estabelece no seu apartado 5 o informe favorábel asinado polo arquitecto municipal o 01/08/2003. Xa que logo, cómpre tramitar novamente a documentación urbanística, o cal se podería facer através da presentación dun Plano Especial, a aprobar pola Xunta, en cumprimento da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galiza, se a parcela estivese catalogada como urbana consolidada, cuestión esta que non cumpre por ser urbana non consolidada.
 
A Consellaría de Política Territorial ten que asumir as súas competencias e facer cumprir a lei. A mesma clasificación da parcela como urbana é contraria á Lei 9/2002, xa que no seu artigo 12 estabelece a necesidade de integración na malla urbana para esta clasificación. Calquera persoa pode corroborar por fotografía aérea ou visitando o entorno a total ausencia desta característica xa que era un entorno natural non degradado até a chegada de CONSTRUCCIONES RIAS GALLEGAS, S.A.
 
Cómpre por tanto que a Consellaría de Política Territorial elimine a declaración como solo urbano das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da provincia da Coruña por ser manifestamente ilegal.

Finalmente, ADEGA pregúntase se acontece isto cun espazo no que se superpoñen múltiplas proteccións e cautelas ambientais, urbanísticas e patrimoniais, que non acontecerá no resto da costa que non goza deste estatus?

Fonte orixinal: ADEGA

{fcomments}

Artigos recentes:

Usamos cookies

Usamos cookies no noso sitio web. Algúns deles son esenciais para o funcionamento do sitio, mentres que outros axúdannos a melloralo canda a experiencia do usuario (cookies de seguimento). Podes decidir por ti mesmo se queres permitir cookies ou non. Ten presente que se os rexeitas, é posíbel que non poida utilizar todas as funcionalidades do sitio.